Get Adobe Flash player
  • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – VZM.
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych:
    - PIT-28 - najem na zasadzie ryczałtu
    - PIT-37 – dla osób nieuzyskujących przychodów z działalności gospodarczej
    - PIT-38 - dochody z papierów wartościowych,
    - PIT-39 – dochody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych
  • Zeznania podatkowe dla osób, które pracowały zagranicą.
  • Sporządzanie zeznań podatkowych związanych ze spadkami i darowiznami.

Pracujemy wyłącznie na licencjonowanym oprogramowaniu.

 Pracujemy na oprogramowaniu: