Get Adobe Flash player
     Zawsze staramy się jak najlepiej dostosować świadczone usługi do specyfiki działalności Klienta i jego potrzeb, dlatego nasza oferta jest zawsze indywidualnie uzgadniana. Poniżej został przedstawiony zakres oferowanych usług.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.
 • Obsługa rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Działalności Gospodarczej i innych urzędach.

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Rozliczenia według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Rozliczenia według Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych i Karty Podatkowej.
 • Przygotowywanie rejestrów i deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-28.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych.

KADRY I PŁACE

 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych.
 • Obsługa w zakresie ZUS.
 • Pomoc w uzupełnianiu i porządkowaniu akt osobowych pracowników.

DODATKOWE USŁUGI

 • Pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Pomoc przy zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji działalności gospodarczej i innych urzędach.
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

 Pracujemy na oprogramowaniu: